Gemeente Breda – Snelfietspad

Voor de Gemeente Breda maakte we een film over het snelfietspad tussen Tilburg en Breda. Vooruitlopend op de aanleg van het fietspad wilde de gemeente hier al aandacht voor vragen. via sociale media en de pers. Beeld Werkt bedacht hiervoor een filmscript en produceerde  een korte filmproductie.